TRANSPORT
Zapewniamy szybki transport i profesjonalną obsługę!
Aby nasza oferta w zakresie robót ziemnych była jak najbardziej kompleksowa, zapewniamy naszym klientom obsługę transportową realizowanych inwestycji, zachowując przy tym najwyższą jakość usług.
Dostarczamy kruszywa i żwiry o określonej granulacji oraz piasek do zasypki fundamentów.
Realizujemy również dostawy materiałów
N
materiałów do budowy dróg , chodników i placów
N
parkingów z kostki brukowej
N
betonu towarowego w stanie półsuchym
N
gruzu kruszonego
N
podsypki cementowej
N
piasku do zagęszczania

Uzupełnieniem naszej oferty jest czarnoziem ogrodowy i torf do zakładania trawników i innych terenów zielonych.

Oczywiście dla spełnienia oczekiwań naszych klientów świadczymy usługi transportowe wszelkich materiałów sypkich,
a także płodów rolnych oraz towarów na europaletach.

ADACO Dariusz Cabański

ul. Ogrodowa 53
86-060 Prądocin

Telefon

+48 693 557 665

Email

darek.cabanski@vp.pl